Szczegółowe informacje dotyczące opłat za obiady zawarte są w Regulaminie stołówki szkolnej. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł. Stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 6 września 2017 roku.

 Opłata za obiady na miesiąc wrzesień dla uczniów wynosi 54 zł.

Wpłat za obiady w miesiącu wrześniu dokonuje się u wychowawców świetlicy w godzinach pracy świetlicy w terminie do 10 września 2017 r. Prosimy o terminowe wpłaty.