Tytuł projektu: „Poznaję – Rozumiem - Odnoszę sukces”

Nr projektu: POKL.09.01.02-24-134/11-00

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Koszt całkowity: 725 393,00zł

Koszt refundacji: 725 393,00zł (100%)

Termin realizacji: wrzesień 2011 – lipiec 2012

Opis:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 403 uczniów (w tym 214 uczennic oraz 189 uczniów) klas V i VI szkół podstawowych oraz klas I – III gimnazjów z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
z zakresu: matematyki, przyrody, języka polskiego (nauka szybkiego czytania).
W ramach projektu przewidziano organizację wycieczek edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium w Chorzowie, Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dla uczniów objętych wsparciem przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne
i budujące motywację do nauki. Szczególnym rodzajem wsparcia zostaną objęci również nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne. Dla 120 zatrudnionych w ramach projektu nauczycieli przewidziano wsparcie w postaci 2-godzinnej prelekcji na temat równości szans uczennic i uczniów objętych projektem. Dla szkół uczestniczących w projekcie przewidziano zakupy pomocy dydaktycznych – m.in laptopy z oprogramowaniem, projektory multimedialne, programy edukacyjne, zakup wyposażenia laboratoryjnego, zestawy do prezentacji zjawisk optycznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości nauczania oraz rozwoju kompetencji wśród uczniów.

 

 


Niedziela, 19 Listopada 2017

Materiały do druku

Uczniowie z pasją

Szkoła Podstawowa

Oddziały gimnazjalne

 

Licznik odwiedzin

Dziś 66

Wczoraj 72

Ostatni tydzień 850

Ostatni miesiąc 2232

Ogółem 82590

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com