Tytuł projektu:
„Dajmy im dobrą szkołę – indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Nr projektu: POKL.09.01.02-24-134/11-00

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Koszt całkowity: 571 561,99zł

Koszt refundacji: 571 561,99zł (100%)

Termin realizacji: lipiec 2011 – lipiec 2012


Opis: projekt zakłada objęcie wsparciem 760 uczniów (w tym 377 uczennic i 383 uczniów) klas I – III z 12 szkół podstawowych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu m.in matematyki, przyrody, języka polskiego, zajęć teatralnych oraz tanecznych.
W ramach projektu przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Dla szkół uczestniczących w projekcie przewidziano zakupy pomocy dydaktycznych  - laptopy z oprogramowaniem, książki, odtwarzacze CD/mp3, programy multimedialne, instrumenty muzyczne, materiały do zajęć plastycznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości nauczania oraz rozwoju kompetencji wśród uczniów.


Piątek, 23 Sierpnia 2019

Licznik odwiedzin

Dziś 34

Wczoraj 60

Ostatni tydzień 215

Ostatni miesiąc 668

Ogółem 137315

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com