Tytuł projektu:
„Dajmy im dobrą szkołę – indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Czechowice-Dziedzice”

Nr projektu: POKL.09.01.02-24-134/11-00

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Koszt całkowity: 571 561,99zł

Koszt refundacji: 571 561,99zł (100%)

Termin realizacji: lipiec 2011 – lipiec 2012


Opis: projekt zakłada objęcie wsparciem 760 uczniów (w tym 377 uczennic i 383 uczniów) klas I – III z 12 szkół podstawowych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu m.in matematyki, przyrody, języka polskiego, zajęć teatralnych oraz tanecznych.
W ramach projektu przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Dla szkół uczestniczących w projekcie przewidziano zakupy pomocy dydaktycznych  - laptopy z oprogramowaniem, książki, odtwarzacze CD/mp3, programy multimedialne, instrumenty muzyczne, materiały do zajęć plastycznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości nauczania oraz rozwoju kompetencji wśród uczniów.


Piątek, 19 Stycznia 2018

Materiały do druku

Uczniowie z pasją

Szkoła Podstawowa

Oddziały gimnazjalne

 

Licznik odwiedzin

Dziś 79

Wczoraj 118

Ostatni tydzień 641

Ostatni miesiąc 2177

Ogółem 89304

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com