W roku szkolnym 2017/2018 każdy uczeń otrzyma w szkole potrzebne podręczniki i ćwiczenia.