Ks. Józef Londzin - Józef Londzin (1863-1929), ksiądz, działacz narodowy, pisarz. Urodził się 2 lutego w Zabrzegu w pow. bielskim. Ukończył niemieckie gimnazjum w Bielsku, a następnie teologię w Seminarium Teologów Polskich w Ołomuńcu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1889 r. pełnił obowiązki wikarego w Strumieniu, a później w Międzyrzeczu. Od 1890 r. przeniósł się do Cieszyna i tu włącza się w nurt pracy narodowej i społecznej. Już jako teolog pomagał Pawłowi Stalmachowi w pracach redakcyjnych nad "Gwiazdką Cieszyńska". W 1890 r. przejął redakcję "Gwiazdki Cieszyńskiej" i przez 40 lat był jej redaktorem. Przez znaczny okres nie mógł się podpisywać pod swoimi publikacjami i robił to w tajemnicy przed ks. biskupem, dr Koppem, gdyż ten pod groźbą suspensy nakazał ks. Londzinowi opuścić redakcję. W 1895 r. zaangażował się na rzecz otwarcia polskiego gimnazjum w Cieszynie, w czym czynnie pomagali mu działacze Zabrzega i Dziedzic z jego ojcem Józefem na czele. Po jego uruchomieniu uczył w nim religii, a od 1897 objął w nim obowiązki katechety. Włączył się także w działalność Macierzy Szkolnej dla księstwa Cieszyńskiego, od 1890 był członkiem Zarządu Głównego, a w latach 1892-1901 pełnił funkcję skarbnika, a od 1903 do 1904 funkcję prezesa Macierzy. Za jego prezesury upaństwowiono polskie gimnazjum w Cieszynie. Po propozycjach reform w łonie Macierzy postulowanych przez "radykałów frysztackich" i Komitet Warszawski, ustąpił z Zarządu Głównego Macierzy wraz z grupą księży katolickich, związanych ze Związkiem Śląskich Katolików.

 

W 1907 roku został posłem do parlamentu austriackiego z okręgu bielskiego-był nim do 1918 r. W tym czasie osłabły ataki bp. Koppa na Londzina Był współtwórcą i jednym z przewodniczących Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920) w tworzącej się polskiej władzy na Śląsku Cieszyńskim. W 1919 r. został posłem do Sejmu Ustawodawczego RP w Warszawie, a w 1928 r. został wybrany senatorem RP. Od 1927 do 1928 pełnił funkcję burmistrza Cieszyna.

 

W 1906 roku powołał do życia towarzystwo oświatowo-humanitarne "Opieka nad Kształcącą się Młodzieżą im. błog. Melchiora Grodzieckiego", które zabiegało o budowę internatów dla kształcącej się młodzieży polskiej w Cieszynie. Od 1904 r. włącza się aktywnie w działalność towarzystwa kulturalno-oświatowego, jako skarbnik w latach 1904-1925 i jako prezes w latach 1925-1928. Był także założycielem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1901), któremu przekazał swoje bogate zbiory książek, prasy, medali, obrazów, strojów i mebli. Przez szereg lat był członkiem Szkolnej Rady Okręgowej, a przez 20 lat przewodził Radzie Nadzorczej Związku Spółek Rolniczych. Sprawował także pieczę nad Cieszyńską Spółką Rolniczo-Handlową "Ziemia". Brał udział w pracy innych organizacji gospodarczych. Zajmuje poczesne miejsce jako zasłużony działacz i prezes w Polskim Towarzystwie "Beskid Śląski". Przyczynił się w nim do budowy dwóch pierwszych polskich schronisk turystycznych w Beskidzie Śląskim. Posiada duże zasługi jako historyk twórca zbiorów muzealnych i bibliograf.

 

Jego bogaty zbiór książek przeszedł po śmierci na własność "Dziedzictwa błog. Jana Sarkandra". Niestety, uległ on zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Józef Londzin zmarł 21 kwietnia w 1929 roku, w Cieszynie. Zwłoki jego złożono w grobach dla zasłużonych na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym.

Licznik odwiedzin

Dziś 23

Wczoraj 39

Ostatni tydzień 90

Ostatni miesiąc 121

Ogółem 170888

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com