KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe:

15 - 28 stycznia 2018 r.:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.:

podlaskie, warmińsko - mazurskie

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.:

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 

12 - 25 lutego 2018r.:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 4 kwietnia 2018r.
5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki

w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

a) dodatkowe terminy

- egzaminu gimnazjalnego

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

część z języka obcego nowożytnego

 

 

 

 

2018r

 

2018r

 

2018r

 

 

 2018r

 

2018r

 

2018r 

6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: W związku z rozporządzeniem MEN z dnia .......... o organizacji roku szkolnego, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zabrzegu informuje, ze dniami dodatkowo wolnymi od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym będą: ........ W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  22 czerwca 2018 r.
8. Ferie letnie  23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.