Pierwsza szkoła w Zabrzegu została założona w 1788 roku, mieściła się ona w prywatnym budynku nr 64, obecna ul. ks. Karola Janoszka. Po wybudowaniu budynku plebani przy kościele, tam przeniesiono szkołę. W latach tych istniał obowiązek nauki od 7 do 14 roku życia, jednak nie zawsze był on przestrzegany. Dzieci, które były potrzebne przy pracach domowych często zwalniano z ostatnich lekcji lub nie chodziły wcale do szkoły. W 1910 roku Towarzystwo Szkoły Ludowej otworzyło szkołę wydziałową w Czechowicach. Zdolniejsi uczniowie z Zabrzega po ukończeniu 4 oddziałów, przechodzili do szkoły wydziałowej w Czechowicach i tam kończył 5, 6 i 7 klasy. Ukończenie tej szkoły dawało większe możliwości uzyskania zatrudnienia a także dawało szansę dalszej nauki w szkole średniej. Część dzieci z Zabrzega uczęszczała do niemieckiej szkoły w Czechowicach. Przez kolejne lata nauczycielami w Szkole Ludowej w Zabrzegu byli: Wolny, Maśka, Jan Schimaschko, Ignacy Menschik, Józef Londzin, Jan Ozaist, Jan Gara, Jan Łoszczok. Po uzyskaniu zgody na otwarcie w dzielnicy Podjaz szkoły nr 2, gmina zakupiła budynek murowany od mieszkańca Zabrzega. Dzieci po ukończeniu dwóch klas w szkole na Podjaziu, klasę trzecią i czwartą kończyły w szkole nr 1 w Zabrzegu. Nauczycielami w szkole na Podjaziu byli kolejno: Mucha, Suchy, Maj, Ludwig Krzempek, Emil Kieloch, Augustyn Parzyk, Stanisław Paszek. Po pewnym czasie realizowano już program 7-klasowej szkoły powszechnej.

 

Nową szkołę wybudowano na parceli podarowanej przez Jana Wrzoła. Po otwarciu szkoły w 2-piętrowym budynku realizowano tam 7 - klasowy program. Kierownictwo szkoły objął Karol Pytel, zaś nauczycielami w tym czasie byli: Bolesław Gęsio, Stanisław Niemczyk, Dominik Błahut, Kazimierz Kopczyński, Bronisław Kuciński, Wanda Trzosówna, Apolonia Dejasówna, Emil Świeży, oraz ks. Adolf Dyczek. Po II wojnie światowej, kiedy odrestaurowano zniszczony budynek szkoły, jej kierownikiem był Alojzy Czyż, zaś po jego śmierci funkcję tę objął Karol Klimesz, a następnie Józef Bilecki. Przez 25 lat - od 1974 roku - szkołą kierowała pani Irena Razowska - Profus, od 1999 r do 2009r pani Wanda Kopeć a od 01. 09. 2009r. rolę dyrektora pełni mgr Barbara Parchańska.

Licznik odwiedzin

Dziś 23

Wczoraj 39

Ostatni tydzień 90

Ostatni miesiąc 121

Ogółem 170888

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com