Barbara Parchańska

Dyrektor szkoły

 Agata Danel 

Wicedyrektor szkoły

 

Barbara Parchańska geografia
Agata Danel edukacja wczesnoszkolna
Dorota Kapias edukacja wczesnoszkolna
Bogusława Matras edukacja wczesnoszkolna
Bożena Drozdek pedagog specjalny 
Urszula Brzóska edukacja wczesnoszkolna 
Wioletta Kieloch edukacja wczesnoszkolna 
Kamila Stanoch edukacja wczesnoszkolna 
Halina Czorny język polski
Joanna Jurek język polski
Barbara Tomaszewska język polski
Anna Wróbel język angielski
Agnieszka Kopeć język angielski
Ilona Fender język angielski/ informatyka
Janina Magiera
język niemiecki/ świetlica szkolna
Maria Polaczek język hiszpański
Barbara Błaszczak matematyka
Marta Kędzior matematyka
Ks. Dawid Majdak religia
Siostra Urszula religia
Renata Kopeć historia / WOS
Robert Pietrzyk historia / wiedza o regionie
Joanna Pudełko geografia / muzyka / zajęcia artystyczne
Anna Sygut biologia / przyroda
Zyta Rojczyk nauczyciel bibliotekarz / przyroda
Joanna Ryfczyńska - Moc chemia / fizyka
Katarzyna Spyra matematyka / informatyka
Zofia Gawełek plastyka / zajęcia artystyczne
Joanna Banet wychowanie fizyczne
Piotr Fender wychowanie fizyczne/ informatyka
Radosław Zając wychowanie fizyczne
Dorota Pawlaczek wychowanie fizyczne / technika
Sylwia Kopeć wychowanie fizyczne
Beata Pilińska
pedagog szkolny
Joanna Murawska
psycholog szkolny
Beata Czajkowska edukacja wczesnoszkolna
Julita Stawarczyk język niemiecki
Jakub Mrowiec język angielski
Maliszewska Grażyna zajęcia rewalidacyjne