Biblioteka szkolna

Poniedziałek 745 - 15 30
Wtorek 735 - 1530
Środa 745 - 1530
Czwartek
745- 1530
Piątek
1000 -1400

 

Opiekunem biblioteki jest pani Zyta Rojczyk. Księgozbiór biblioteki liczy 5833 tomy. Są to pozycje kupione z pieniędzy zagwarantowanych w budżecie szkoły jak i gratisy pozyskane dzięki współpracy z wydawnictwami oraz z  instytucjami, a także dary dzieci i rodziców. Prenumerata czasopism  to około 20 tytułów zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.