Szkolny System Reagowania Kryzysowego

w Zespole Szkól w Zabrzegu

 

WAGARY-

 

 1. Powiadomienie pedagoga szkolnego
 2. Telefoniczne powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub pedagoga, informacja o konsekwencjach
 3. Jeżeli uczeń ma w miesiącu powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych szkoła pisemnie powiadamia rodziców o tym fakcie, jeżeli powyżej 25 rodzice dostają pisemne upomnienie.
 4. Informacja do Urzędu Miasta celem nałożenia na rodziców kary pieniężnej za nierealizoweanie obowiązku szkolnego przez dziecko
 5. Rozmowy z uczniem, zobowiązanie do zaniechania wagarów, zastosowanie kary zgodnej z Kodeksem Ucznia

 

KRADZIEŻE-

 

 1. Przeprowadzenie rozmów z poszkodowanym, świadkami i sprawcą kradzieży
 2. Wezwanie rodziców do szkoły
 3. Kara zgodna z Kodeksem Ucznia, odkupienie bądź oddanie skradzionej rzeczy
 4. Odnotowywanie zdarzenia w zeszycie obserwacji ucznia
 5. Kradzież zgłoszona na Policji

 

POBICIA I WYMUSZENIA-

 

 1. Zgłoszenia zaistniałego incydentu wychowawcy, a następnie dyrektorowi szkoły
 2. Telefoniczne zawiadomienie rodziców (przybycie rodziców do szkoły)
 3. Uczeń będzie podlegać karom w zależności od wagi wybryku zgodnie z Kodeksem Ucznia
 4. Poinformowanie Komendy Miejskiej Policji w Cz-Dz w zależności od wagi wybryku i w porozumieniu z rodzicami.

 

PICIE ALKOHOLU

 

 1. Rozeznanie sytuacji
 2. Odizolowanie ucznia, nie pozostawianie go samego
 3. Wezwanie Policji w celu udowodnienia spożycia alkoholu
 4. Wezwanie rodziców
 5. Zobowiązanie ucznia do zaniechania picia oraz zobowiązanie rodziców do wzmożonej kontroli dziecka.
 6. Zastosowanie kary zgodnej z Kodeksem Ucznia
 7. Pogadanki w klasie, spotkania z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji Cz-Dz

 

ZAŻYWANIE LUB POSIADANIE NARKOTYKÓW, DOPALACZY, ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

 1. Rozeznanie sytuacji
 2. Powiadomienie pedagoga bądź dyrektora
 3. Odizolowanie ucznia od reszty dzieci, ze względu na bezpieczeństwo nie pozostawianie go samego.
 4. Zabezpieczenie skonfiskowanej substancji do czasu przyjazdu Policji.
 5. Wezwanie rodziców.
 6. Wezwanie Policji bądź Pogotowia.
 7. Wyjaśnienie sprawy, sporządzenie notatki ,zastosowanie kary zgodnej z WSO.
 8. Jeżeli sytuacja powtórzy się powiadomienie Sądu Rejonowego w Pszczynie

 

PALENIE TYTONIU

 

 1. Zgłoszenie zaistniałego faktu wychowawcy i dyrektorowi szkoły
 2. Poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie
 3. Zastosowanie kary zgodnej z Kodeksem Ucznia
 4. Rozmowy w klasach na godzinach wychowawczych i pogadanki z higienistką na temat szkodliwości palenia tytoniu

 

WANDALIZM, NISZCZENIE MIENIA, HULIGAŃSKIE WYBRYKI

 

 1. Ustalenie sprawcy. W przypadku niemożliwości ustalenia sprawcy w kosztach partycypuje cała grupa.
 2. Wezwanie rodziców
 3. Zastosowanie kary zgodnej z Kodeksem Ucznia
 4. Pogadanki w klasach
 5. Wartościowe mienie szkoły
 • naprawa

- niewielkie zniszczenia naprawa wspólnie z panem konserwatorem

- poważniejsze we własnym zakresie przez rodziców sprawców

 • obciążanie rodziców przy poważniejszych zniszczeniach

6.   Książki, gry świetlicowe, pomoce naukowe-zakup nowych lub naprawa.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. (Szczególne przypadki określone są w Statutach Szkół)

Licznik odwiedzin

Dziś 7

Wczoraj 28

Ostatni tydzień 35

Ostatni miesiąc 66

Ogółem 170833

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com