Zapraszamy rodziców i dzieci na warsztaty których celem jest poznanie skutecznych i bezpiecznych sposobów słuchania dziecka oraz pomoc dziecku w wyrażaniu jego uczuć i potrzeb. Więcej informacji

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że od stycznia br. w ramach działalność Punktu Konsultacyjnego w Czechowicach -Dziedzicach, uruchomione zostało poradnictwo w sprawie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Więcej informacji

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WRZESIEŃ
13.09.2017r. - spotkanie organizacyjno - informacyjne (gimnazjum)
19.09.2017r. - spotkanie organizacyjno - informacyjne (szkoła podstawowa)

PAŹDZIERNIK
17.10.2017r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

LISTOPAD
21.11.2017r. - spotkania informacyjne z wychowawcami (klasy 1 - 5 szkoła podstawowa)
22.11.2017r - spotkania informacyjne z wychowawcami (klasy 6 - 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjum)

GRUDZIEŃ
19.12.2017r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

STYCZEŃ
23.01.2018r. - wywiadówki śródroczne (klasy 1 - 5 szkoła podstawowa)
24.01.2017r. - wywiadówki śródroczne (klasy 6 - 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjum)

MARZEC
13.03.2018r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

KWIECIEŃ
24.04.2018r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

MAJ
22.05.2018r. - spotkania informacyjne z wychowawcami (klasy 1 - 5 szkoła podstawowa)
23.11.2018r - spotkania informacyjne z wychowawcami (klasy 6 - 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjum)

WARSZTATY DLA RODZICÓW
- tematyka i termin zostaną podane w terminie późniejszym.