13 września 2017r  (środa) o godz. 17.00 odbędą spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 i 3 gimnazjum.

19 wrzesnia 2017r (wtorek) odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami

  • od godz. 16.30 klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  • od godz. 18.00 klasy 4-7 szkoły podstawowej.

Szanowni  Rodzice

Istnieje możliwość dokonania wpłaty, darowizny  na Radę Rodziców przelewem na konto

Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu

42   8453   0002   0000   1919   2000  0010

 

                         Anna Wrzoł

                          Przewodnicząca Rady Rodziców